شروع ثبت نام کارگاه حضوری ترید 2024

یکسال با اســــــکادران

فرم ارزیابی متقاضیان کارگاه حضوری

جهت ثبت درخواست و مشاوره در زمینه کارگاه حضوری ،لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت احراز شرایط ،همکاران ما  با شما تماس میگیرند.

لازم به ذکر است ،شرکت در کارگاه منوط به قبولی در مصاحبه است.